Ein Noddwyr

Tocyn i farchogaeth

Tocyn i farchogaeth


Sesiwn blasu beicio mynydd disgyrchiant 4 awr gyda phopeth wedi'i gynnwys!

Dyma'r ffordd orau i'r rhai sy'n newydd i feicio mynydd brofi'r wefr o ddisgyn y llwybr i lawr allt dechreuwyr hiraf yn y DU. Bydd un o'n gwesteiwyr mynydd profiadol yn gofalu amdanoch o'r dechrau i'r diwedd a fydd yn eich cyflwyno i'r gamp, yn rhoi rhai awgrymiadau a chyngor sylfaenol i chi, yn eich helpu i gael eich pacio a'ch tywys trwy'ch taith ar y mynydd. Byddwch chi'n mwynhau ein codiad cerbyd i ben y mynydd ac mae'r holl offer wedi'i gynnwys.


Gweld dyddiadau a llyfr

Gwyliwch fideo

PRISIO A MWY O WYBODAETH

Taith ddyrchafedig (codiad fan)

  • Plentyn: £ 70: (Dan 150 cm o daldra / 4tr 9"): Bydd y beicwyr uchod yn defnyddio offer oedolion
  • Oedolion: £85
  • Tocyn Teulu (2 x Oedolion + 2 x Plant): £280 (diweddariadau auto pris mewn cart) 
  • Tocyn TeuluPlentyn Ychwanegol: £55 / Oedolyn Ychwanegol: £70

* Isafswm oedran y beiciwr, 10 oed.

* Ar benwythnosau, gwyliau banc a gwyliau ysgol yn unig

*Yn ystod y gaeaf (Tachwedd-Mawrth) bydd sesiwn gyfyngedig ar gael, gwiriwch y calendr am ddyddiadau.

  • Rhentu beic premiwm ac offer amddiffynnol (yn cynnwys helmed wyneb llawn, amddiffyniad pen-glin a shin, padiau penelin a menig).
  • 2-3 codiad i ben y mynydd ar daith ddyrchafedig (mae nifer y rhediadau yn dibynnu ar allu grŵp).  
  • Mynediad i Kermit ein llwybr lawr allt 5Km o hyd i ddechreuwyr o safon fyd-eang.
  • Gwesteiwr mynydd i roi awgrymiadau i chi a'ch tywys trwy'r profiad cyfan gyda chymhareb o ddim mwy nag un gwesteiwr i saith beiciwr.    
  • Mae'r sesiwn yn para 4 awr gan ddechrau am 9:XNUMXyb (nodwch nad yw'r amser hwn ond ar gyfer y pecyn 'Tocyn i Deithio' ac mae'r amseroedd yn amrywio ar gyfer pecynnau eraill)  
  • Diffinnir tocyn plentyn gan ddetholiad llogi beiciau 'ieuenctid' (o dan 150 cm o daldra / 4 troedfedd 9 ") ar gyfer y daith ddyrchafedig. 

Dan 18 oed

Mae beicwyr sydd o dan 18 oed yn gofyn i riant neu warcheidwad gwblhau'r cofrestru a derbyn risg. Dylai rhieni neu warcheidwaid fod yn ymwybodol o'r risgiau hyn ac yn eu derbyn a bod yn gyfrifol am weithredoedd a chyfranogiad plant dan oed. Rhaid i blant 15 oed ac iau fod yng nghwmni oedolyn (rhaid archebu'r oedolyn sy'n cyd-fynd â'r un profiad hefyd).

* Mae angen i feicwyr fod yn ffit yn gorfforol ac yn iach gyda gallu da i drin beiciau i gymryd rhan ond nid yw profiad blaenorol o feicio mynydd yn hanfodol.


Derbyn newyddion, cynigion arbennig a gwahoddiadau digwyddiadau!

 

Llyfr cyflym  
   


Rydyn ni'n llogi
Cliciwch am wybodaeth