Ein Noddwyr

Llogi Amddiffyn

Llogi Amddiffyn


Rydym yn ailadrodd yn fawr y defnydd o helmedau wyneb llawn, padiau pen-glin a phenelin a menig o leiaf wrth reidio yn BikePark Cymru. Peidiwch â phoeni os nad oes gennych eich offer eich hun serch hynny gan ein bod wedi partneru gyda'r arbenigwyr diwydiant Fox i gynnig yr offer amddiffynnol gorau sydd ar gael i'w rentu yn ystod eich ymweliad. Gallwch logi helmedau wyneb llawn, gogls a phadiau pen-glin / penelin trwy ddewis dyddiad eich ymweliad a dewis yr eitemau yr ydych am eu llogi isod. 


Gweld dyddiadau a llyfr

PRISIO A MWY O WYBODAETH

  • Helmed wyneb llawn = £12
  • Padiau pen-glin a phenelin = £15

Sylwch fod yr holl archebion pecyn dechreuwyr yn auomatically yn cynnwys helmed wyneb llawn, padiau a menig

Yn ystod cyfnodau gwyliau ysgol bydd BikePark Wales ar agor 7 diwrnod yr wythnos, fel arall mae'r oriau gweithredu llogi fel a ganlyn:

Dydd Llun: 10:00 -16: 00
Dydd Mawrth: Ar gau (ar wahân i wyliau ysgol)
Dydd Mercher: Ar gau 
Dydd Iau: 10: 00-16: 00
Dydd Gwener: 10: 00-16: 00
Dydd Sadwrn a Sul: 10:00-16:00
 

Dan 18 oed

Mae beicwyr sydd o dan 18 oed yn gofyn i riant neu warcheidwad gwblhau'r cofrestru a derbyn risg. Dylai rhieni neu warcheidwaid fod yn ymwybodol o'r risgiau hyn ac yn eu derbyn a bod yn gyfrifol am weithredoedd a chyfranogiad plant dan oed. Rhaid i blant 15 oed ac iau fod â gwarcheidwad bob amser yn y parc beiciau.


Derbyn newyddion, cynigion arbennig a gwahoddiadau digwyddiadau!

 

Llyfr cyflym