Ein Noddwyr

Pasiau pedal

Pasiau pedal


Mae pasiau pedal yn rhoi mynediad pedal diderfyn i'r parc beiciau cyfan am ddiwrnod llawn o reidio dan eich stêm eich hun. Cyflymwch eich proses mynediad trwy lofnodi ein ffurflen derbyn risg yma cyn eich ymweliad, rhaid i bob marchog lofnodi, hyd yn oed os ydych wedi ei lofnodi o'r blaen. 


Gweld dyddiadau a llyfr

PRISIO A MWY O WYBODAETH

Gallwch archebu tocyn eich pedal hyd at a chan gynnwys diwrnod eich ymweliad (yn amodol ar argaeledd). Mae pob tocyn pedal yn caniatáu marchogaeth diderfyn yn y parc am ddiwrnod llawn.  

  • Pas pedal safonol = £18
  • Pas pedal e-feic = £22

Rhaid i blant 15 oed ac iau fod yng nghwmni oedolyn bob amser (gan gynnwys ar y llwybrau ac ar y codiad), bydd hyn yn cael ei orfodi ar y safle. Os archebir ar gyfer person o dan 16 oed rhaid i chi hysbysu BikePark Wales cyn gynted ag y byddwch yn archebu, gan ein hysbysu o bwy fydd yn dod gyda nhw. 

  • Mae’r holl elw o ffioedd tocyn diwrnod yn cael ei fuddsoddi’n uniongyrchol yn y rhwydwaith llwybrau, gan gynnal ac adeiladu llwybrau newydd. 
  • Gall plant dan 10 oed dderbyn tocyn pedal am ddim pan fyddant yng nghwmni oedolyn sy'n talu.
  • I reidio E-feic rhaid i chi fod yn 14 oed neu'n hŷn yn ôl cyfraith y DU.

Amseroedd mynediad y llwybr: 

Yn ystod gwyliau ysgol bydd Parc Beicio Cymru ar agor 6 diwrnod yr wythnos, fel arall mae amseroedd mynediad llwybrau fel a ganlyn:

Dydd Llun: 9:00-17:00 Haf, 9:00-16:30 Gaeaf
Dydd Mawrth: Ar gau (ar wahân i wyliau ysgol)
Dydd Mercher: Ar gau 
Dydd Iau: 9:00-17:00 Haf, 9:00-16:30 Gaeaf
Dydd Gwener: 9:00-17:00 Haf, 9:00-16:30 Gaeaf
Dydd Sadwrn a Sul: 9:00-17:00 Haf, 9:00-16:30 Gaeaf

Haf = 1af Ebrill-31ain Hydref

Gaeaf = 1 Tachwedd - 31 Mawrth 

Dan 18 oed

Mae beicwyr sydd o dan 18 oed yn gofyn i riant neu warcheidwad gwblhau'r cofrestru a derbyn risg. Dylai rhieni neu warcheidwaid fod yn ymwybodol o'r risgiau hyn ac yn eu derbyn a bod yn gyfrifol am weithredoedd a chyfranogiad plant dan oed. Rhaid i blant 15 oed ac iau fod â gwarcheidwad bob amser yn y parc beiciau.


Derbyn newyddion, cynigion arbennig a gwahoddiadau digwyddiadau!

 

Llyfr cyflym