Ein Noddwyr

Talebau Rhodd

Talebau Rhodd


Gall derbynnydd lwcus taleb anrheg BikePark Wales wario ei gredyd taleb ar-lein i archebu tocynnau codi, tocynnau taith, hyfforddi a llogi / offer beiciau yn ogystal ag yn ein siop ar-lein.


Prynu'ch taleb

Yr anrheg eithaf i unrhyw feiciwr

I brynu taleb anrheg, nodwch faint o gredyd yr ydych am ei brynu a'i ychwanegu at eich trol. Mae ein talebau rhodd yn ddilys am 12 mis o ddyddiad y pryniant a rhaid iddynt fod adbrynu ar-lein yn unig.

Ar ôl ei brynu, anfonir cod talebau digidol atoch yn awtomatig trwy e-bost. Peidiwch â phoeni os na ddefnyddir y swm cyfan ar yr un pryd, bydd y gwerth sy'n weddill yn aros ar y cod a gellir ei ddefnyddio ar unrhyw adeg hyd at y dyddiad dod i ben.

Ar rai adegau allweddol o'r flwyddyn rydym hefyd yn cynnig fersiwn printiedig o'n tocyn anrheg. Os byddwch yn dewis prynu tocyn anrheg wedi'i argraffu i'w bostio atoch neu ei godi yn y parc, byddwn yn e-bostio'r tocyn anrheg atoch hefyd, rhag ofn i chi golli'r copi caled!


Derbyn newyddion, cynigion arbennig a gwahoddiadau digwyddiadau!

 

Llyfr cyflym