Ein Noddwyr

ARCHEBWCH EICH PROFIAD


Y lle perffaith i roi cynnig ar feicio mynydd am y tro cyntaf neu i ddatblygu eich sgiliau, mae BikePark Wales yn gartref i Kermit, llwybr beicio mynydd lawr allt dechreuwyr hiraf a mwyaf cyffrous y DU. Llwybr trac sengl 5km go iawn sy’n golygu y byddwch chi’n synhwyro’r wefr o wibio i lawr y mynydd yn agos at y coed er ei fod yn ddiogel gan wybod bod y llwybr wedi’i ddylunio a’i adeiladu’n arbenigol i reoli eich cyflymder a magu hyder. Nid oes angen i chi gael yr offer i gyd i ddod i fwynhau beicio mynydd yn BikePark Wales, rydym yn rhentu beiciau Trek premiwm i feicwyr 114cm o daldra ac i fyny yn ogystal ag offer diogelwch.    

Yn debyg iawn i gyrchfan sgïo, mae'r ffocws yma ar fwynhau'r bryniau i lawr ac o'r herwydd y ffordd orau i fwynhau'r llwybrau yw trwy ein gwasanaeth codi sy'n eich cludo chi a'ch beic i gopa'r mynydd yn barod i fwynhau taith eich bywyd.    
Ar gyfer beicwyr mynydd am y tro cyntaf rydym yn cynnig profiad llawn wedi'i gynnal sy'n rhoi cyflwyniad i chi i'r gamp, yr offer a rhai technegau syml i sicrhau eich bod yn cael y gorau o'ch ymweliad, rhoddir gwesteiwr i chi fynd â chi trwy'r cyfan. profiad o gyrraedd y safle i blant pump uchel a gorffwys haeddiannol ar ddiwedd eich taith.

Mae risgiau cynhenid ​​i feicio mynydd, gofynnir i bob beiciwr adolygu a llofnodi ein derbyn risg ffurflen cyn cymryd rhan. 

llogi a chodi beiciau ac offer

llogi a chodi beiciau ac offer

Pecyn Codi

llogi beic + offer
+ mynediad codiad

Tocyn i farchogaeth

Tocyn i farchogaeth

Tocyn I Deithio

Wedi'i gynnal + ymsefydlu + llogi + mynediad codiad

codiad yn unig

codiad yn unig

 

codiad yn unig
* defnyddio'ch offer eich hun

 

“Profiad anhygoel dim ond dechreuwr fyddai'n bendant yn dod eto yn ystod yr haf! croeso mor garedig a chyfeillgar yn y parc beiciau ac roedd y bwyd yn wych ac roedd y staff mor garedig hefyd!”

 

Newyddion diweddaraf

Yr holl newyddion, digwyddiadau a chynigion diweddaraf gan wawr parc beiciau

07 Chwefror 2023

Gwnewch yn fawr o hanner tymor!

darllen yr erthygl

20 Dec 2021

Cystadleuaeth Penwythnos Antur - Telerau ac Amodau

darllen yr erthygl

05 Mai 2021

BikePark Cymru - Gwneud y gorau ohono

darllen yr erthygl


Derbyn newyddion, cynigion arbennig a gwahoddiadau digwyddiadau!

 

Llyfr cyflym  
   


Digwyddiadau i ddod
Beth Sydd Ymlaen