Ein Noddwyr

ARCHEBWCH EICH PROFIAD


Yma yn BikePark Wales rydym yn arbenigo mewn creu profiadau bythgofiadwy a hollol unigryw ar gyfer grwpiau o bob maint, oedran a gallu. Mae beicio mynydd yn cynnig y cyfuniad perffaith o her, cyffro a throchi ym myd natur sy’n dymchwel rhwystrau, yn codi endorffinau ac yn annog eich grŵp i ymlacio, dangos eu gwir liwiau a mwynhau diwrnod bythgofiadwy yn y mynyddoedd. Mae'r ymdeimlad o gyflawniad y gellir ei deimlo gan grwpiau sydd wedi goresgyn eu hofnau gyda'i gilydd a'r rhwymau y gellir eu hadeiladu yn amhrisiadwy. P'un a oes gan eich grŵp brofiad neu ddechreuwyr pur, gallwn wneud pecyn pwrpasol sy'n iawn.

Mae Pecynnau Grŵp ar gael ar ddydd Llun a dydd Iau.

 

Corfforaethol

llogi a chodi beiciau ac offer

Tocyn i farchogaeth

Tocyn i farchogaeth

grwpiau

llogi beiciau ac offer a mynediad i bedalau

llogi beiciau ac offer a mynediad i bedalau

Stag & Hen

codiad yn unig

codiad yn unig

Ysgolion

 

“Fy hoff le o bell ffordd i rwygo cymaint o ddewis cymaint o hwyl. Yn wlyb neu'n sych mae'n hwyl gwastad. ”

 



“Fe wnaethon ni gynnal ein digwyddiad corfforaethol mawr cyntaf yn BikePark Cymru ac roedd yn bleser gweithio gyda’r tîm cyfan i wneud y digwyddiad yn llwyddiant llwyr. Fe wnaeth pawb deimlo bod cymaint o groeso iddyn nhw a doedd dim byd yn ormod i’w ofyn. ”
Rhestr Prop



“Rwyf bellach wedi trefnu dau ddiwrnod allan corfforaethol yn BPW gyda fy nghleientiaid ac rwy’n bwriadu gwneud mwy yn y dyfodol. Mae'n ddiwrnod allan mor wych ac yn ffordd wych o dreulio amser o safon gyda'ch gwesteion. "
CAMS



“Cawsom brofiad gwych ym Mharc Beicio Cymru - cafodd yr holl ddisgyblion amser eu bywydau yn rhwygo'r llwybrau ac yn dysgu sgiliau newydd. Fel athro, roedd yn gyfle gwych i gyflwyno'r disgyblion i gamp sy'n ymwneud â hwyl a mwynhad pur. ”
YSGOL GYMRAEG BRO ALTA


Derbyn newyddion, cynigion arbennig a gwahoddiadau digwyddiadau!

 

Llyfr cyflym