Ein Noddwyr

Codi Cyflym ac Effeithlon

Codi Cyflym ac Effeithlon


Does dim angen pedlo i'r copa, bydd ein fflyd codi bysiau yn eich cludo i Gopa Mynydd Gethin ar uchder o 491 metr fel y gallwch chi fwynhau'r amrywiaeth anhygoel o lwybrau disgynnol o'r radd flaenaf rydyn ni'n eu cynnig. Yn syml, dewiswch y diwrnod yr hoffech ymweld ag ef a dilynwch y broses syml i brynu'ch tocyn diwrnod, rydym yn argymell yn gryf eich bod yn archebu ymlaen llaw.


Gweld dyddiadau a llyfr

PRISIO A MWY O WYBODAETH

 • Cynnydd di-ben-draw yn ystod y sesiwn
 • Tocyn pedal diwrnod llawn wedi'i gynnwys
 • Mynediad diderfyn i 46 o lwybrau o safon fyd-eang

PRISIO

 • Llun-Gwener = £48 
 • Diwrnod Penwythnos a Gwyl y Banc = £50 
 • Penwythnos Llawn = £100 
 • Codi Gyda'r Nos = £25

AWR GWEITHREDOL

 • Dydd Llun: 10: 00-16: 00
 • Dydd Mawrth: Ar gau (ar wahân i wyliau ysgol)
 • Dydd Mercher: Ar gau (ar wahân i wyliau ysgol)
 • Dydd Iau: 10: 00-16: 00
 • Dydd Gwener: 10: 00-16: 00
 • Dydd Sadwrn a Sul: 10:00-16:00
 • Codiad gyda'r nos: 17:00 - 20:00

Sylwch, oherwydd cludiant pren Cyfoeth Naturiol Cymru ar y safle, mae’r holl lwybrau ar gau ar ôl 5:30pm yn yr haf (1af Ebrill – Hydref 31ain) a 4:30pm yn y gaeaf (Tachwedd 1af – Mawrth 31ain)

TALU FEL YDYCH CHI'N MYND

Mae gwasanaeth codiad Talu Wrth Gefn ar gael mewn symiau cyfyngedig a gellir ei brynu o'r Ganolfan Croesawu Ymwelwyr ar y diwrnod yn amodol ar argaeledd. Mae gwasanaeth PAYG ar agor i gerddwyr sy'n dymuno defnyddio'r codiad yn ogystal â beicwyr sydd â thocyn pedal dilys.

 • 13 oed a throsodd = £5 y rhediad
 • 12 oed ac iau = £3.50 y rhediad*

* Mae beicwyr o dan 10 oed yn cael tocyn pedal am ddim gydag oedolyn sy'n talu.

GWYBODAETH BWYSIG

Dan 18 oed
Mae beicwyr sydd o dan 18 oed yn gofyn i riant neu warcheidwad gwblhau'r cofrestru a derbyn risg. Dylai rhieni neu warcheidwaid fod yn ymwybodol o'r risgiau hyn a'u derbyn, a bod yn gyfrifol am weithredoedd a chyfranogiad y plentyn dan oed. Rhaid i blant 15 oed ac iau fod yng nghwmni gwarcheidwad bob amser yn y maes beiciau ac rydym yn awgrymu eich bod yn gwirio ein Rhestr wirio MTB i sicrhau bod eu beic yn addas (ni chaniateir dyfeisiau cario plant).

Oriau codiad gaeaf
Yn ystod y gaeaf efallai y bydd yn rhaid i'r codiad orffen ychydig yn gynt oherwydd amodau golau gwael.


Derbyn newyddion, cynigion arbennig a gwahoddiadau digwyddiadau!

 

Llyfr cyflym  
   


Digwyddiadau i ddod
Beth Sydd Ymlaen