Cofrestru a Derbyn Risg

Datganiad Cyfranogi
Cydnabyddir bod beicio mynydd yn weithgaredd sydd รข pherygl o anaf personol neu farwolaeth.

Dan 18 oed
Mae angen rhiant neu warcheidwad cyfreithiol ar farchogion sydd o dan 18 oed i gwblhau'r broses o gofrestru a derbyn risg ar eu cyfer. Dylai rhieni neu warcheidwaid fod yn ymwybodol o'r risgiau hyn a'u derbyn a dylent dderbyn cyfrifoldeb am weithredoedd a chyfranogiad y Plant Bach. Rhaid i blant 15 oed ac iau fod yng nghwmni rhiant neu warcheidwad dros 18 oed, neu oedolyn cyfrifol dros 25 oed bob amser ar y llwybrau.

E-bost*