Ein Noddwyr

Siop feiciau ar y safle

Nid yn unig y mae ein siop feiciau ar y safle yma i sicrhau eich bod yn gallu cyrchu unrhyw ddarnau sbâr sydd eu hangen arnoch i'ch cadw'n marchogaeth yn ystod eich ymweliad, mae gennym un o'r siopau beiciau mynydd arbenigol sydd â stoc a staff gorau yn y wlad.


Beth rydyn ni'n ei stocio

Rydym yn stocio dewis eang o frandiau mtb premiwm gan gynnwys Fox Head, Endura, Dakine, Troy Lee Designs, Sealskins, Bell, Giro, Topeak, Camel-Bak, Trek, Transition, Santa Cruz, Orange, ataliad Fox, Shimano, SRAM, Hope , Stans No Tubes, WTB, Maxxis, Muc-Off, Go-Pro
 


Cyffyrddiad personol

Nid oes dim yn curo sgwrs wyneb yn wyneb hen ffasiwn dda. Cyfarfod â'n cwsmeriaid, gallu darllen iaith eu corff a chael teimlad o'r hyn maen nhw ei eisiau mewn gwirionedd, dod o hyd i'r cynnyrch cywir, sy'n gweddu'n berffaith i'n cwsmeriaid yw'r hyn sy'n gwneud i ni dicio. Dyma pam nad oes gennym siop ar-lein fawr sy'n rhestru cynhyrchion diddiwedd heb fawr o gyngor. Rydym yn canolbwyntio ar gario'r hyn yr ydym yn teimlo yw'r ystod orau o offer sydd ar gael gyda stoc dda fel y gallwch ddod o hyd i'ch maint. Oherwydd y sylfaen cwsmeriaid unigryw rydyn ni'n ei mwynhau yn BikePark Wales, rydyn ni'n gallu canolbwyntio o ddifrif ar ddarparu cynhyrchion y mae beicwyr mynydd craidd eisiau eu gweld, mae hyn yn golygu bod ein siop yn dipyn o ogof Aladdin i'r beiciwr brwd felly gwyliwch allan, rydych chi'n siŵr i ddod o hyd i rywbeth rydych chi ei eisiau!


Gwerthiannau beic

Os yw'n feic newydd (neu'n hen feic demo / rhentu) rydych chi'n chwilio amdano rydych chi wedi dod i'r lle iawn! Mae pob beic ar lawr y siop ar gael i'w arddangos (ac mae gennym ddetholiad anhygoel o Trek, Santa Cruz a Transition) ac nid ydym yn caru dim mwy na threulio amser gyda'n cwsmeriaid yn eu helpu i ddewis y beic cywir. Checkout ein canolfan demo neu ffoniwch / e-bostiwch am fwy o wybodaeth


Cyllid ar gael

Gall beicio mynydd fod yn hobi drud. Gyda'n hopsiynau cyllid o opsiynau 12/24/36 mis ar log o 0% ar feiciau Trek rydych chi'n cael mwy o amser i dalu gyda Klarna. Mae ein pecynnau cyllid ar gael ar feiciau a fframiau newydd o werth o £1500 i fyny.

I ddarganfod mwy, cysylltwch â ni neu dewch i'r siop a bydd ein tîm siop yn eich helpu gydag unrhyw gwestinau sydd gennych. 


Derbyn newyddion, cynigion arbennig a gwahoddiadau digwyddiadau!

 

Llyfr cyflym