Ein Noddwyr

Caffi Coetir

Mae ein Caffi ar y safle yn berffaith i'ch cadw chi'n cael eich bwydo a'ch dyfrio â nwyddau o ffynonellau lleol trwy gydol eich ymweliad â BikePark Cymru


BWYD TASTY I GADW EICH LEFELAU YNNI UWCH

Mae'r Caffi Coetir wrth galon y parc beiciau, gan ddefnyddio cynhyrchwyr lleol mae gennym nwyddau dyddiol arbennig wedi'u gwneud yn ffres yn yr adeilad i fwydo beicwyr llwglyd. Mae gan y caffi olygfeydd gwych dros odre Bannau Brycheiniog, ac mae'n lle hyfryd i alw heibio am baned a theisen, neu i drin eich hun i Frecwast wedi'i goginio. Rydym yn falch bod ein cig yn dod o ffynonellau lleol ac yn cael ei fagu'n foesegol, a bod pob wy yn rhydd. Mae gan y caffi drwydded alcohol hefyd, felly beth am orffen diwrnodau gwych yn marchogaeth gyda photel o'n cwrw BikePark Cymru wedi'i fragu'n lleol. Rydym yn gaffi teulu-gyfeillgar, gyda gemau a llyfrau i ddifyrru plant ac oedolion fel ei gilydd.


Derbyn newyddion, cynigion arbennig a gwahoddiadau digwyddiadau!

 

Llyfr cyflym  
   


Digwyddiadau i ddod
Beth Sydd Ymlaen