Ein Noddwyr

Caffi Coetir

Mae ein Caffi ar y safle yn berffaith i'ch cadw chi'n cael eich bwydo a'ch dyfrio â nwyddau o ffynonellau lleol trwy gydol eich ymweliad â BikePark Cymru


BWYD TASTY I GADW EICH LEFELAU YNNI UWCH

Mae Caffi'r Coetir wrth galon y parc beiciau, ac yn defnyddio cynhyrchwyr lleol mae gennym ni brydau arbennig dyddiol wedi'u gwneud yn ffres yn yr eiddo i fwydo marchogion newynog. Mae gan y caffi olygfeydd gwych dros odre Bannau Brycheiniog, ac mae’n lle hyfryd i alw heibio am baned a chacen, neu i fwynhau Brecwast wedi’i goginio’ch hun. Rydym yn falch bod ein cig yn cael ei gyrchu'n lleol a'i fagu'n foesegol, a bod pob wy yn faes buarth. Mae gan y caffi hefyd drwydded alcohol, felly beth am orffen diwrnodau gwych yn reidio gyda photel o’n cwrw BikePark Wales sydd wedi’i fragu’n lleol. Rydym yn gaffi sy’n gyfeillgar i deuluoedd ac yn gyfeillgar i gŵn

Sylwch: rydym yn gweithredu safle cwbl ddi-arian 


Derbyn newyddion, cynigion arbennig a gwahoddiadau digwyddiadau!

 

Llyfr cyflym