Ein Noddwyr

Grwpiau Un i Un / Preifat

LefelPwrpasol

Dysgu mwy am anhawster cwrs

 


disgrifiad

Er ein bod yn cadw ein grwpiau i gyd yn fach (uchafswm o 6 beiciwr), weithiau gall fod o gymorth i gael rhai un ar un tro. Mae gweithio gyda hyfforddwr personol yn golygu y bydd y ffocws arnoch chi yn unig, mae'n caniatáu ichi symud ymlaen ar eich cyflymder eich hun, sy'n golygu y byddwch chi'n cael llawer mwy allan o'ch sesiwn. Gall fod o gymorth mawr i'ch datblygiad, yn enwedig os oes gennych floc yr hoffech ei ddatrys neu fwlch sgiliau yr hoffech ei lenwi. Mae gennym dîm o hyfforddwyr sy'n wirioneddol hyblyg felly gallwn ddod o hyd i bron unrhyw ddyddiad sy'n gyfleus i chi. Yr hyn rydyn ni'n ei garu am sesiynau preifat yw'r gallu i ganolbwyntio ar beth yn union Chi eisiau dysgu a rhoi ffocws 100% i chi sy'n golygu bod y canlyniadau'n ddieithriad yn wych!  Mae helmedau Wyneb Llawn yn orfodol os ydych chi'n dymuno canolbwyntio ar Neidiau a / neu Ddiferion.

Marchogwyr dan 16 oed Nid yw angen bod yng nghwmni oedolyn tra on y cwrs hyfforddi.

Am ddim pas codiad am y diwrnod cyfan.

Mae'r prisiau fel a ganlyn;

  • Sesiwn Un i Un - £ 170 y pen 
  • Sesiynau dau berson - £ 130 y pen
  • Sesiynau tri neu bedwar o bobl - £ 120 y pen
  • Sesiynau pump neu chwech o bobl - £105 y pen 

Mae amseroedd hyfforddi fel a ganlyn;
Bore - Cyrhaeddwch am 9:00 am i ddechrau am 9.30am.
Prynhawn - Cyrhaeddwch am 1.00pm i ddechrau am 1:30 pm

Bydd y sesiynau yn para rhwng 3 - 3.5 awr.

Mae'r dyddiadau a ddangosir yn cael eu gwerthu ar sail y cyntaf i'r felin.

Os oes gennych unrhyw ddyddiadau penodol yr hoffech neu unrhyw gwestiynau eraill, cysylltwch â'n prif hyfforddwr yn training@bikeparkwales.com.

Archebwch y cwrs hwn

£170.00


Derbyn newyddion, cynigion arbennig a gwahoddiadau digwyddiadau!

 

Llyfr cyflym