Ein Noddwyr

Neidiau, Neidio a mwy o Neidiau!

LefelUwch

Dysgu mwy am anhawster cwrs

 


disgrifiad

Yn ei chael hi'n anodd clocio'r milltiroedd awyr hynny, bydd y cwrs hwn yn golygu eich bod chi'n dal aer ac yn meistroli'r grefft o hedfan mewn dim o dro. Bydd yn darparu fframwaith i chi ddatblygu eich gwybodaeth am y 'pam i' nid dim ond y 'sut i'.  Mae helmedau Wyneb Llawn yn orfodol.

Am ddim pas codiad am y diwrnod cyfan.

Bydd y cwrs hwn yn defnyddio ein Canolradd Glas llwybrau.

  • Deall y sgiliau craidd
  • Meistrolwch 3 cham naid
  • Gwneud y mwyaf o osgled “THE POP”
  • Glaniadau meddal
  • Ennill hyder
  • Nodi a goresgyn ciwiau perfformiad a deall y sgiliau seicolegol sy'n ofynnol

Mae amseroedd hyfforddi fel a ganlyn;
Bore - Cyrhaeddwch am 9:00 am i ddechrau am 9.30am.
Prynhawn - Cyrhaeddwch am 1.00pm i ddechrau am 1:30 pm

Bydd y sesiynau yn para rhwng 3 - 3.5 awr.

Mae angen i chi fod 16 mlwydd oed i fynychu hyfforddiant ar eich pen eich hun ac mae'n rhaid iddo fod yn 14 oed neu'n hŷn os yw oedolyn yng nghwmni oedolyn (Rhaid archebu lle ar yr un cwrs i'r oedolyn sy'n dod gyda nhw hefyd). 

GWAHANIAETH Y CWRS 
Isod mae rhai canllawiau ar anhawster ein cyrsiau, fe'u cynlluniwyd i sicrhau nad ydych yn archebu ar gwrs sy'n rhy anodd i chi.

Dyma'r rhain gofynion sylfaenol sicrhau bod y grŵp yn gweithredu'n effeithiol. Os yw'ch sgiliau uchod y gofyniad lleiaf y gallwch ddal i archebu arno a dysgu llawer o gwrs. Er enghraifft, efallai y byddwch chi'n reidio rhediadau du yn wythnosol ond mae gennych fwlch sgiliau o ran corneli. Cwrs canolradd yw Cerfio Corneli ac felly mae'n addas i chi fel beiciwr datblygedig.

Dechreuwyr - Ar gyfer beicwyr sy'n newydd i feicio mynydd neu sy'n dymuno dysgu ar ein llwybrau Gwyrdd.
Canolradd - Ar gyfer beicwyr sy'n gallu reidio llwybrau Glas yn BikePark Cymru. 
Uwch - Ar gyfer beicwyr sy'n gallu reidio llwybrau Coch yn hyderus yn BikePark Cymru. 
arbenigol - Ar gyfer beicwyr sy'n gallu reidio llwybrau Du yn hyderus yn BikePark Cymru

Os ydych chi'n ansicr a yw'r cwrs hwn ar eich cyfer chi, cysylltwch â'n prif hyfforddwr yn training@bikeparkwales.com 
 

Archebwch y cwrs hwn

£85.00


Derbyn newyddion, cynigion arbennig a gwahoddiadau digwyddiadau!

 

Llyfr cyflym