Ein Noddwyr

Chwedlau yn golygu gyda Steve Peat, Rob Warner, Will Longden a Nigel Page


<Yn ôl at bob erthygl newyddion

 

Chwedlau yn golygu gyda Steve Peat, Rob Warner, Will Longden a Nigel Page

Postiwyd ar 24 Chwefror 2020

Sylwch fod y fideo a ganlyn yn cynnwys cyfeiriadau at berfformiad sy'n gwella defnydd cyffuriau, defnydd amheus o schralp y byd, ymddygiad plentynnaidd a defnydd na ellir ei drin o'r gair F ... Roedd tab bar Peaty yn gwagio'r gyllideb farchnata fel na allem fforddio gwaedu'r holl dyngu.

Yma yn BPW rydyn ni'n hoffi creu golygiad fideo bob blwyddyn i arddangos yr amrywiaeth o reidio rydyn ni'n ffodus o'i gael ac i ddal y wefr o farchogaeth gyda'ch ffrindiau. Dros y blynyddoedd rydyn ni wedi ffilmio gyda rhai o athletwyr beicio mynydd gorau'r byd, Loic Bruni, Tahnee Seagrave, Laurrie Greenland, Andreu Lacondeguy i enwi ond ychydig. Bob blwyddyn mae'n mynd yn anoddach ac yn anoddach trwmpio'r flwyddyn flaenorol a meddwl am rywbeth ffres ond eleni rydyn ni wedi goresgyn ein hunain yn wirioneddol, rydyn ni wedi dewis pedwar o'r sbesimenau gwrywaidd gorau erioed i fod â dwy olwyn, mae'r athletwyr hyn ar binacl perfformiad, brig eu gêm, eu ffordd o fyw yn ymroddedig i gyflymder.

Rob Warner 'Arglwydd Warner' -  Henley on Thames wedi ei eni a'i fagu, os nad yw'n sipian siampên drud yn Regata Brenhinol Henley fe welwch ef yma yn y parc yn cael rhywfaint o ymarferion. Er gwaethaf mynd i mewn i'w 50au a bod yn chwerthinllyd o stiff ar feic, gall Rob ddal i brysurdeb gyda'r gorau ohonyn nhw!

Steve Peat 'Sheffield Steel' - Nid oes angen cyflwyniadau, mae Steve wedi cwblhau beicio mynydd yn swyddogol! Nawr yn mwynhau bywyd, marchogaeth gyda ffrindiau ac yfed cwrw.

Will Willden 'Will the Thrill' - Mae llofrudd distaw y chwedlau, Will yn gadael i'w farchogaeth wneud y siarad. Yn fwyaf adnabyddus am wefreiddio’r dorf gyda’i ddewis llinell greadigol ac arloesi schralp yr olwyn flaen.

Tudalen Nigel 'Tudalen Dim Cyflog' - Ni ddylid ei gymysgu ag enillydd loteri EuroMillions gwerth £ 56 miliwn. Mae No Wage Page yn gwasgwr digywilydd sy'n treulio'i ddyddiau'n rheoli'r tîm CRC. Gweithio'n ddiflino ac er gwaethaf y sibrydion, byth yn reidio ei feic!

20 mlynedd yn gyflym a'r hyn sydd gennym yw criw o 40 o chwedlau rhywbeth (ai 50 yw Warner mewn gwirionedd?!) Sydd wedi cyflawni popeth sydd i'w gyflawni mewn beicio mynydd, rhyngddynt maen nhw wedi ennill y cyfan ond y dyddiau hyn mae'r ffocws ar marchogaeth am yr amseroedd da nid amseroedd y ras!

Cawsom amser gwych yn ffilmio'r golygiad hwn ac amlygodd mai dim ond dod â grŵp o ffrindiau at ei gilydd a mynd am reid yw pwrpas popeth, waeth pwy ydych chi. Gobeithio eich bod chi'n cytuno ac fe welwn ni chi yn y parc yn fuan.

 

 Derbyn newyddion, cynigion arbennig a gwahoddiadau digwyddiadau!

 

Llyfr cyflym