Ein Noddwyr

Mae BikePark Wales yn ymuno â Temwa i gydbwyso carbon


<Yn ôl at bob erthygl newyddion

 

Mae BikePark Wales yn ymuno â Temwa i gydbwyso carbon

Postiwyd ar 22 Chwefror 2021

Yma yn BikePark Wales rydym yn gyffrous i gyhoeddi ein partneriaeth newydd gyda Temwa i gydbwyso allyriadau C02 ar draws y parc!

Mae newid yn yr hinsawdd yn rhywbeth na all yr un ohonom ei guddio mwyach ac yma yn BikePark Cymru rydym wedi ymrwymo'n llwyr i ddod yn barc beiciau carbon niwtral cyntaf y byd. Nid oherwydd ein bod ni'n teimlo ein bod ni Os ond oherwydd ein bod yn teimlo bod yn rhaid i ni a nawr yw'r amser i weithredu!

Yn ogystal â defnyddio ynni gwyrdd 100% o Ecotricity BikePark bydd Cymru yn cydbwyso'r holl allyriadau carbon o ddefnydd tanwydd ffosil ar draws y busnes. O redeg ein bysiau codi i'r peiriannau rydyn ni'n eu defnyddio i greu ein llwybrau. Gyda chymorth y tîm yn Temwa rydym wedi amcangyfrif bod y parc yn cynhyrchu oddeutu 170 tunnell o C02 y flwyddyn, a bydd pob un ohonynt yn gydbwysedd â phlanhigfa goed, aildrefnu a phrosiectau amaethyddiaeth gynaliadwy ym Malawi.

Ychwanegodd Jo Hook Rheolwr Gyfarwyddwr Temwa "Mae Temwa mor gyffrous am bartneriaeth Cydbwysedd Carbon Temwa gyda BikePark Wales, mae'r tîm yn BikePark Cymru wir yn deall pwysigrwydd y gwaith y mae Temwa yn ei wneud gyda'i brosiect cydbwysedd carbon. Nid yw'n ymwneud â phlannu coed yn unig, mae'n ymwneud â chefnogi ffermwyr yng Ngogledd Malawi i dod yn ddiogel o ran bwyd a chynhyrchu incwm iddyn nhw eu hunain a'u teuluoedd trwy amaethyddiaeth gynaliadwy, mae'n ymwneud â gwarchod coedwigoedd hynafol a hyrwyddo bioamrywiaeth, mae'n ymwneud ag ailweirio darn helaeth o dir, FEL Y BYDDWCH YN plannu coed. Mae'n hyfryd cael sefydliad dylanwadol fel BikePark Cymru yn deall yn iawn pa mor hanfodol yw'r gwaith hwn. Yn fyd-eang rydym yn wynebu argyfwng hinsawdd, mae'n rhaid i ni weithredu nawr, mae'n rhaid i ni i gyd chwarae ein rhan, p'un a yw hynny'n cydbwyso'r carbon rydyn ni'n ei ddefnyddio neu'n ymgyrchu ac yn dylanwadu ar eraill. Mae'n wych gweld BikePark Cymru. gweithredu. "

Mae cymryd rhan gyda chydbwyso carbon yn llawer haws nag y byddech chi'n meddwl. Nid yn unig y bydd cwsmeriaid sy'n prynu tocyn gan BikePark Wales yn gwybod eu bod yn helpu i gefnogi Temwa, byddant hefyd yn gallu cymryd rhan eu hunain. Ar ddiwedd pob archeb a wneir trwy wefan BikePark Wales bydd cwsmeriaid yn gallu defnyddio'r Cyfrifiannell Temwa i weld faint yn union o garbon maen nhw'n ei gynhyrchu a faint y byddai'n ei gostio i'w gydbwyso. Mae'n llawer haws, yn gyflymach ac yn rhatach nag y byddech chi'n meddwl!

 

Rydym yn hynod falch o fod yn gweithio gyda Temwa ac ynghyd ag eiriolwr Temwa, Laurie Greenland, rydym yn gwybod bod y gwaith y mae Temwa yn ei wneud ym Malawi yn wirioneddol newid bywydau.

Ni allwn aros i'ch croesawu chi i gyd yn ôl i'r parc yn fuan!

Tîm BikePark Cymru.

#AerGlanGofalDerbyn newyddion, cynigion arbennig a gwahoddiadau digwyddiadau!

 

Llyfr cyflym  
   


Rydyn ni'n llogi
Cliciwch am wybodaeth