Ein Noddwyr

Cyflwyniad BikePark Cymru

LefelDechreuwyr

Dysgu mwy am anhawster cwrs

 


disgrifiad

Yn ddelfrydol ar gyfer dechreuwyr, bydd y cwrs hwn yn darparu sylfeini cryf i chi ddatblygu eich marchogaeth arnynt. Byddwn yn darparu fframwaith i chi ddatblygu eich gwybodaeth am y 'pam i' nid dim ond y 'sut i'. Os ydych chi'n newydd i'r gamp, bydd ein system hyfforddi strwythuredig yn newid y ffordd rydych chi'n reidio, yn eich helpu i gael mwy o'ch marchogaeth ac yn sbardun ar gyfer dilyniant yn y dyfodol. 

Am ddim pas codiad am y diwrnod cyfan.

Yn gyffredinol, bydd y cwrs hwn yn aros ar y Dechreuwr Gwyrdd llwybrau ond gallant hefyd reidio ar y Canolradd Glas llwybrau lle maent yn addas ar gyfer y grŵp.

  • Nodi a chymhwyso arfer gorau
  • Datblygu sgiliau craidd
  • Nodi a goresgyn ciwiau perfformiad a deall y sgiliau seicolegol sy'n ofynnol

Dyma fyddai'r garreg gamu ddelfrydol i'n cwrs hyfforddi Gwell BikePark Wales.

Mae amseroedd hyfforddi fel a ganlyn;
Bore - Cyrhaeddwch am 9:00 am i ddechrau am 9.30am.
Prynhawn - Cyrhaeddwch am 1.00pm i ddechrau am 1:30 pm

Bydd y sesiynau yn para rhwng 3 - 3.5 awr.

Mae angen i chi fod yn 16 oed i fynychu hyfforddiant ar eich pen eich hun a rhaid i chi fod yn 14 oed neu'n hŷn os oes oedolyn gyda chi (Rhaid archebu lle ar yr un cwrs i'r oedolyn sy'n dod gyda chi hefyd). 


GWAHANIAETH Y CWRS 
Isod mae rhai canllawiau ar anhawster ein cyrsiau, fe'u cynlluniwyd i sicrhau nad ydych yn archebu ar gwrs sy'n rhy anodd i chi.

Dyma'r rhain gofynion sylfaenol sicrhau bod y grŵp yn gweithredu'n effeithiol. Os yw'ch sgiliau uchod y gofyniad lleiaf y gallwch ddal i archebu arno a dysgu llawer o gwrs. Er enghraifft, efallai y byddwch chi'n reidio rhediadau du yn wythnosol ond mae gennych fwlch sgiliau o ran corneli. Cwrs canolradd yw Cerfio Corneli ac felly mae'n addas i chi fel beiciwr datblygedig.

Dechreuwyr - Ar gyfer beicwyr sy'n newydd i feicio mynydd neu sy'n dymuno dysgu ar ein llwybrau Gwyrdd.
Canolradd - Ar gyfer beicwyr sy'n gallu reidio llwybrau Glas yn BikePark Cymru. 
Uwch - Ar gyfer beicwyr sy'n gallu reidio llwybrau Coch yn hyderus yn BikePark Cymru. 
arbenigol - Ar gyfer beicwyr sy'n gallu reidio llwybrau Du yn hyderus yn BikePark Cymru

Os ydych chi'n ansicr a yw'r cwrs hwn ar eich cyfer chi, cysylltwch â'n prif hyfforddwr yn training@bikeparkwales.com

Archebwch y cwrs hwn

£85.00


Derbyn newyddion, cynigion arbennig a gwahoddiadau digwyddiadau!

 

Llyfr cyflym