Ein Noddwyr

Degawd o gyffro


<Yn ôl at bob erthygl newyddion

 

Degawd o gyffro

Postiwyd ar 24 2023 Awst

 

Degawd o wefr: Dathlu 10 mlynedd o BikePark Wales

Mae De Cymru yn ardal syfrdanol sy’n llawn harddwch naturiol ac yng nghanol yr hafan brydferth hon, canolbwynt llawn adrenalin, antur, a rhyddid dwy olwyn. Mae degawd ers i ni gyflwyno’r DU yn falch i’w pharc beiciau gwasanaeth llawn cyntaf, paradwys i’r rhai sy’n frwd dros feicio mynydd sy’n ceisio dihangfa gyffrous i’r awyr agored. Wrth i ni ddathlu ei daith ryfeddol, rydym yn myfyrio ar ein stori am y parc arloesol hwn a sut y mae wedi dod yn esiampl i feicwyr ledled y wlad.

Trodd breuddwyd yn realiti

Yn 2013 ganwyd BikePark Wales. Roedd y gweledigaethwyr, Martin Astley, Rowan Sorrell, Anna Astley a Liz Sorrell, eisiau creu man lle gallai beicwyr mynydd o bob lefel sgil ddod i rannu eu hangerdd am farchogaeth a chofleidio harddwch naturiol De Cymru.

"Mae’n rhyfeddol i Rowan a minnau fel sylfaenwyr edrych ar yr hyn yr ydym ni, ein tîm a’r gymuned beicio mynydd wedi’i greu, mae y tu hwnt i’n disgwyliadau gwylltaf.” - Martin Astley

Dros y degawd diwethaf, mae'r parc wedi datblygu'n baradwys i farchogion, sy'n cynnwys ystod eang o lwybrau wedi'u cynllunio i ddarparu ar gyfer beicwyr o bob lefel. O lethrau ysgafn sy'n berffaith ar gyfer dechreuwyr i ddisgynfeydd syfrdanol sy'n herio hyd yn oed y beicwyr mwyaf profiadol, mae gan y parc y cyfan. Mae rhwydwaith o lwybrau wedi’u crefftio’n fanwl yn gwau drwy ochr y bryn, gan gynnig cynfas sy’n newid yn barhaus i farchogion ei archwilio.

Ond mae'r parc yn fwy na dim ond llwybrau. Mae'n brofiad beicio cynhwysfawr. Gall beicwyr ddod o hyd i bopeth sydd ei angen arnynt, o rentu beiciau a thrwsio gweithdai, i'r caffi lle gall beicwyr ail-lenwi a chael eu cysuro gan y tân ar y dyddiau Cymreig gwlyb anorfod hynny. Nid yw ein tîm ymroddedig wedi gadael unrhyw garreg heb ei throi yn eu cenhadaeth i ddarparu profiad beicio di-dor a bythgofiadwy i ymwelwyr, y staff yw curiad calon y gweithrediad cyfan gyda rhai hyd yn oed yn gweithio yma am y 10 mlynedd lawn ers iddo agor!

Cymuned a chysylltiad

Un o gyflawniadau mwyaf rhyfeddol y parc dros y degawd diwethaf fu ei rôl yn meithrin ymdeimlad o gymuned. Nid yw'n ymwneud â'r llwybrau yn unig; mae'n ymwneud â'r bobl sy'n rhannu cariad cyffredin at farchogaeth a'r awyr agored. Mae cydweithio rheolaidd â phartneriaid, digwyddiadau a rasys wedi dod â marchogion ynghyd, gan greu cysylltiadau a chyfeillgarwch parhaol.

Mae'r parc hefyd wedi ymrwymo i hyrwyddo marchogaeth gyfrifol ac ymwybyddiaeth amgylcheddol, gan weithio mewn partneriaeth â Llwybrau Di-sbwriel a gweithio gydag ysgolion lleol i ledaenu ymwybyddiaeth i barchu'r dirwedd naturiol yr ydym yn marchogaeth ynddi a lleihau ein heffaith ar yr amgylchedd. Gyda phaneli solar yn cael eu gosod y mis Medi hwn yn ogystal â llu o arferion busnes eco-ymwybodol eraill, rydym ar ein ffordd i fod yn safle gwirioneddol ecogyfeillgar.

Etifeddiaeth o antur

Wrth i ni ddathlu ein 10fed pen-blwydd, rydym yn gadael ar ôl etifeddiaeth sydd wedi'i hysgythru yng nghalonnau'r marchogion sydd wedi croesi'r llwybrau. O orfoledd concro llwybr heriol i dawelwch troellog i lawr ein llwybr gwyrdd disgynnol hiraf, Kermit. Mae’r parc wedi plethu atgofion bythgofiadwy i fywydau unigolion di-rif.

Wrth edrych ymlaen, mae'r parc yn parhau i arloesi ac esblygu. Mae cynlluniau ar gyfer ehangu, gwella cyfleusterau, a chydweithio â chymunedau lleol yn addo dyfodol hyd yn oed yn fwy disglair i ni a'r gymuned lewyrchus y mae wedi'i meithrin.

Ddeng mlynedd yn ôl, gwireddwyd breuddwyd—breuddwyd a newidiodd am byth dirwedd beicio mynydd yn y Deyrnas Unedig. Fe wnaethom nid yn unig gyflwyno’r genedl i lawenydd beicio mynydd ond hefyd feithrin cymuned glos o feicwyr sy’n rhannu cariad dwfn at y gamp. Wrth i ni ddathlu degawd o reidiau gwefreiddiol, atgofion bythgofiadwy, a chysylltiadau parhaol, hoffem ddiolch i bob beiciwr sydd wedi ein cefnogi ar y daith hon hyd yn hyn. Dewch i ni godi ein helmedau i'r parc a oedd yn tanio'r llwybr ar gyfer beicio yn y DU ac a ysbrydolodd genedlaethau i ddod.

 Derbyn newyddion, cynigion arbennig a gwahoddiadau digwyddiadau!

 

Llyfr cyflym