Ein Noddwyr

BPW Tech / Diferion Penodol i Fenywod

LefelUwch

Dysgu mwy am anhawster cwrs

 


disgrifiad

Yn ei chael hi'n anodd cario cyflymder trwy'r tir mwyaf garw neu'n ddiffygiol ar y llwybrau mwy serth, yna mae'r cwrs hwn ar eich cyfer chi. Bydd yn rhoi fframwaith i chi ddatblygu eich gwybodaeth am 'pam i' nid dim ond y 'sut i'. Bydd y sesiynau hyn yn cael eu harwain gan hyfforddwr gwrywaidd.

I gael y wybodaeth ddiweddaraf am sesiynau a digwyddiadau hyfforddi merched yn y dyfodol ymunwch â'n grŵp facebook Merched BPW - https://www.facebook.com/groups/1885204474959633.

Am ddim tocyn codiad am ddiwrnod cyfan.

Mae helmedau Wyneb Llawn yn orfodol.

Bydd y cwrs hwn yn defnyddio ein Uwch Uwch llwybrau.

  • Deall y sgiliau craidd
  • Datblygu'r 'gwthio'
  • Glaniadau meddal
  • Mynd i'r afael â diferion ar gyflymder amrywiol
  • Reidio'n llyfn trwy adrannau technegol
  • Adeiladu eich hyder

Nodi a goresgyn ciwiau perfformiad a deall y sgiliau seicolegol sy'n ofynnol

Mae amseroedd hyfforddi fel a ganlyn;
Bore - Cyrhaeddwch am 9:00 am i ddechrau am 9.30am.
Prynhawn - Cyrhaeddwch am 1.00pm i ddechrau am 1:30 pm

Bydd y sesiynau yn para rhwng 3 - 3.5 awr.

Mae angen i chi fod yn 16 oed i fynychu hyfforddiant ar eich pen eich hun a rhaid i chi fod yn 14 oed neu'n hŷn os oes oedolyn gyda chi (Rhaid archebu lle ar yr un cwrs i'r oedolyn sy'n dod gyda chi hefyd).

GWAHANIAETH Y CWRS 
Isod mae rhai canllawiau ar anhawster ein cyrsiau, fe'u cynlluniwyd i sicrhau nad ydych yn archebu ar gwrs sy'n rhy anodd i chi.

Dyma'r rhain gofynion sylfaenol sicrhau bod y grŵp yn gweithredu'n effeithiol. Os yw'ch sgiliau uchod y gofyniad lleiaf y gallwch ddal i archebu arno a dysgu llawer o gwrs. Er enghraifft, efallai y byddwch chi'n reidio rhediadau du yn wythnosol ond mae gennych fwlch sgiliau o ran corneli. Cwrs canolradd yw Cerfio Corneli ac felly mae'n addas i chi fel beiciwr datblygedig.

Dechreuwyr - Ar gyfer beicwyr sy'n newydd i feicio mynydd neu sy'n dymuno dysgu ar ein llwybrau Gwyrdd.
Canolradd - Ar gyfer beicwyr sy'n gallu reidio llwybrau Glas yn BikePark Cymru. 
Uwch - Ar gyfer beicwyr sy'n gallu reidio llwybrau Coch yn hyderus yn BikePark Cymru. 
arbenigol - Ar gyfer beicwyr sy'n gallu reidio llwybrau Du yn hyderus yn BikePark Cymru

Os ydych chi'n ansicr a yw'r cwrs hwn ar eich cyfer chi, cysylltwch â'n prif hyfforddwr yn training@bikeparkwales.com

Archebwch y cwrs hwn

£85.00


Derbyn newyddion, cynigion arbennig a gwahoddiadau digwyddiadau!

 

Llyfr cyflym