Ein Noddwyr

Taith Gymdeithasol Merched - Hydref 29ain


<Yn ôl i bob digwyddiad

 

Taith Gymdeithasol Merched - Hydref 29ain

Postiwyd ar

29-10-2023

Mae'n ddiwrnod merched BPW arall ac mae hwn yn mynd i fod yn fwy ac yn well nag erioed! Dewch i gael ychydig o hwyl gyda merched eraill o'r un anian am ddiwrnod llawn hwyl o farchogaeth yn y parc! Mae'r dyddiau hyn wedi'u cynllunio ar gyfer pawb, o'r rhai sy'n dechrau gweithio am y tro cyntaf a dechreuwyr i beiriannau rhwygo profiadol amser llawn.

Mae’r dyddiau hyn yn ymwneud â mwynhau eich hun a theimlo’n hyderus yn y parc ac ar eich beic, gwneud ffrindiau newydd, dal i fyny â hen rai a mwynhau’r llwybrau gwych sydd gennym i’w cynnig!

Rydym yn dechrau'r diwrnod trwy gyfarfod yn y ganolfan am sgwrs fer gan ein tîm i gyflwyno ein hunain ac i'ch arwain trwy gynllun y diwrnod, byddwn hefyd yn postio mwy o wybodaeth ac amserlen yn agosach at yr amser ar nosweithiau cymdeithasol.

Bydd ein llysgenhadon benywaidd a’n staff wrth law drwy gydol y dydd, daliwch lap gyda nhw, gofynnwch iddyn nhw am gyngor neu help gyda dilyniant, maen nhw yno i helpu eich diwrnod i fod mor wych ag y gall fod! Gallwch chi bob amser ofyn i un o'n tîm Croeso i Ymwelwyr trwy gydol y dydd os oes gennych chi unrhyw gwestiynau pellach hefyd.

Mae cynllun y diwrnod yn hamddenol iawn felly os ydych chi'n griw o ferched sydd eisiau mynd ar eich pen eich hun a reidio gyda'ch gilydd, mae hynny'n iawn hefyd!

Bydd y 'Dosbarth' yn cael ei agor yn arbennig i'r grŵp ei ddefnyddio fel man cyfarfod, a dyma hefyd lle bydd y gacen enwog yn cael ei gosod ar eich cyfer chi i gyd o amser cinio ymlaen.

Eleni hefyd bydd gennym rai nwyddau am ddim A raffl a bydd yr holl elw yn mynd i Dîm Achub Mynydd y Bannau Canolog.

Dewch draw i fwynhau diwrnod llawn hwyl ar ymgodiad Blaenoriaeth, gyda llawer o chwerthin yn sicr!

Casgliad tocynnau: O 9am 

Sgwrs cyflwyniad BPW: 09:45 (O dan ardal y babell fawr)

Codwch amser cychwyn: 10:XNUMXyb

Codwch amser gorffen: 16:00 yp

Mwy o fanylion i ddilyn am y pethau cyffrous rydym wedi cynllunio ar y diwrnod! Methu aros i weld chi yno!


Prynu tocynnau

Cost: £ 50.00Derbyn newyddion, cynigion arbennig a gwahoddiadau digwyddiadau!

 

Llyfr cyflym  
   


Digwyddiadau i ddod
Beth Sydd Ymlaen