Ein Noddwyr

Tocyn i farchogaeth

Tocyn i farchogaeth


DOD YN FUAN!

Dyma'r ffordd orau i'r rhai sy'n newydd i feicio mynydd brofi'r wefr o ddisgyn y llwybr trac sengl dechreuwyr hiraf yn y DU. Bydd un o'n gwesteiwyr mynydd profiadol yn gofalu amdanoch o'r dechrau i'r diwedd a fydd yn eich cyflwyno i'r gamp, yn rhoi rhai awgrymiadau a chyngor sylfaenol i chi, yn eich helpu i gael eich pacio a'ch tywys trwy'ch taith ar y mynydd.


Gweld dyddiadau a llyfr

PRISIO A MWY O WYBODAETH

Taith ddyrchafedig (codiad fan)

Plentyn: £ 65  Oedolion: £ 80
Tocyn Teulu (2 x Oedolion + 2 x Plant): £ 260 (diweddariadau auto pris mewn cart) 
Tocyn TeuluPlentyn Ychwanegol: £ 50 / Oedolyn Ychwanegol: £ 65

Taith e-feic

Dros 14 oed: £ 70
Tocyn teulu (4 x dros 14 oed): £ 250


Bydd masgiau wyneb yn orfodol yn y cerbyd codi bob amser yn ystod y pandemig COVID-19. Ni chaniateir "snoods", mae'n ofynnol i deithwyr wisgo masgiau wyneb wedi'u ffitio, gall y rhain fod yn arddull brethyn neu lawfeddygol.

* Isafswm oedran beiciwr 8 oed ar daith ddyrchafedig, 14 mlynedd ar daith e-feic
* Ar benwythnosau, gwyliau banc a gwyliau ysgol yn unig

  • Rhentu beic premiwm ac offer amddiffynnol (yn cynnwys helmed wyneb llawn, amddiffyniad pen-glin a shin, padiau penelin a menig).
  • Dau godiad i ben y mynydd ar daith ddyrchafedig (2 lap tywysedig ar daith e-feic).    
  • Mynediad i Kermit ein llwybr gwyrdd.    
  • Gwesteiwr mynydd i roi awgrymiadau i chi a'ch tywys trwy'r profiad cyfan gyda chymhareb o ddim mwy nag un gwesteiwr i saith beiciwr.    
  • Mae'r sesiwn yn para 3.5 awr gan ddechrau naill ai am 9am neu 12:30 pm
  • Diffinnir tocyn plentyn gan ddetholiad llogi beiciau 'ieuenctid' (o dan 150 cm o daldra / 4 troedfedd 9 ") ar gyfer y daith ddyrchafedig. 

* Mae angen i feicwyr fod yn ffit yn gorfforol ac yn iach gyda gallu da i drin beiciau i gymryd rhan ond nid yw profiad blaenorol o feicio mynydd yn hanfodol.

 


 


Derbyn newyddion, cynigion arbennig a gwahoddiadau digwyddiadau!

 

Llyfr cyflym