Ein Noddwyr

O ran agor Ebrill 26ain, cliciwch yma i gael mwy o wybodaeth

Llogi Beic / Offer / Mynediad Pedal

Llogi Beic / Offer / Mynediad Pedal


Os ydych chi'n chwilio am her ac yn gorfforol heini a chryf yna beth am fynd â her dringo'r "Bwystfil Baich" i'r copa er mwyn ennill eich tro cyn disgyn i lawr y llwybr dechreuwyr eithaf!


Gweld dyddiadau a llyfr

Gwyliwch fideo

PRISIO A MWY O WYBODAETH

  • Oedolyn = £ 37 
  • Plentyn = £ 27

Mae'r pecyn hwn yn cynnwys

  • Rhentu beic caled ac offer amddiffynnol premiwm (yn cynnwys helmed wyneb llawn, amddiffyniad pen-glin a shin, padiau penelin a menig)
  • Mynediad i Kermit ein llwybr gwyrdd    
  • Diffinnir tocyn plentyn gan ddetholiad llogi beiciau 'ieuenctid' (o dan 150 cm o daldra / 4 troedfedd 9 ")

Amseriadau

  • Mae sesiynau AC yn rhedeg 10AM -12: 45PM
  • Sesiynau PM yn rhedeg 1:30 PM - 4:15 PM

Mae Beast of Burden yn ddringfa anodd 4.6KM gyda chaeau serth a mathau amrywiol o arwynebau felly dim ond i feicwyr mwy profiadol yr ydym yn argymell yr opsiwn pedal i fyny.      
 


Derbyn newyddion, cynigion arbennig a gwahoddiadau digwyddiadau!

 

Llyfr cyflym