Ein Noddwyr

Mae'r parc ar gau ar hyn o bryd oherwydd cyfyngiadau cloi lleol Covid 19. Cliciwch yma i gael mwy o wybodaeth.

Llogi Amddiffyn

Llogi Amddiffyn


Rydym yn ailadrodd yn fawr y defnydd o helmedau wyneb llawn, padiau pen-glin a phenelin a menig o leiaf wrth reidio yn BikePark Cymru. Peidiwch â phoeni os nad oes gennych eich offer eich hun serch hynny gan ein bod wedi partneru gyda'r arbenigwyr diwydiant Fox i gynnig yr offer amddiffynnol gorau sydd ar gael i'w rentu yn ystod eich ymweliad. Gallwch logi helmedau wyneb llawn, gogls a phadiau pen-glin / penelin trwy ddewis dyddiad eich ymweliad a dewis yr eitemau yr ydych am eu llogi isod. 


Gweld dyddiadau a llyfr

PRISIO A MWY O WYBODAETH

Helmed wyneb llawn = £ 10
Padiau pen-glin a phenelin = £ 10
Goggles = £ 5

* Sylwch fod yr holl archebion pecyn dechreuwyr yn auomatically yn cynnwys helmed wyneb llawn, padiau a menig

 


Derbyn newyddion, cynigion arbennig a gwahoddiadau digwyddiadau!

 

Llyfr cyflym