ORIAU AGOR Y GANOLFAN

Gaeaf (Tachwedd 1af - diwedd Chwefror)

Dydd Llun: 08: 30-17: 00
Dydd Mawrth:  Ar gau (08:30-17:00 yn ystod cyfnodau gwyliau ysgol)
Dydd Mercher: AR GAU 
Dydd Iau: 08: 30-17: 00
Dydd Gwener: 08: 30-17: 00
Dydd Sadwrn: 08: 00-17: 00
Dydd Sul: 08:00-17:00

Haf (Mawrth 31af-Hydref 31ain)

Dydd Llun: 08: 30-18: 00
Dydd Mawrth: Ar gau (9:00-18:00 yn ystod cyfnodau gwyliau ysgol)
Dydd Mercher: AR GAU
Dydd Iau: 08: 30-18: 00
Dydd Gwener: 08: 30-18: 00
Dydd Sadwrn: 08: 00-18: 00
Dydd Sul: 08:00-18:00
Codiad gyda'r nos: 17:00 - 20:00 Nid yw hyn yn rhedeg bob wythnos. Gwiriwch ein tudalen digwyddiadau am ddyddiadau ac argaeledd

ORIAU AGOR CYNNYDD

Oriau'r Haf (Mawrth 1af-Hydref 31ain)

Oriau'r gaeaf (Tachwedd 1af - diwedd Chwefror)

Sylwch, oherwydd cludiant pren Cyfoeth Naturiol Cymru ar y safle, mae’r holl lwybrau ar gau ar ôl 5:00pm yn yr haf (1af Ebrill – Hydref 31ain) a 4:30pm yn y gaeaf (Tachwedd 1af – Mawrth 31ain)