Ein Noddwyr

Gwnewch yn fawr o hanner tymor!


<Yn ôl at bob erthygl newyddion

 

Gwnewch yn fawr o hanner tymor!

Postiwyd ar 07 Chwefror 2023

Gyda hanner tymor ar y gorwel yn aml gofynnir i ni, “beth yw'r ffordd orau i fwynhau'r parc gyda phlant ifanc?”

Rydym yn gwerthfawrogi na fydd pob rhwygwr bach yn gallu gwneud diwrnod llawn ar y codiad, ond a oeddech chi'n gwybod ein bod ni hefyd yn cynnig opsiynau codiad talu wrth fynd i blant yn ogystal ag oedolion?  

Gellir prynu rhediadau codi sengl i oedolion a phlant o'r dderbynfa ar y diwrnod, ac mae gennym gyfraddau gostyngol i feicwyr iau. Mae rhediadau codi sengl yn amodol ar argaeledd gan y gall penwythnosau fod yn brysur, felly, os yn bosibl, rydym yn argymell ymweld yn ystod yr wythnos trwy'r hanner tymor i fanteisio'n llawn.

  • 12 oed ac iau = £3.50 y rhediad 
  • 13 oed a throsodd = £5 y rhediad

Rydym hefyd wedi llunio rhai cwestiynau cyffredin a allai fod yn ddefnyddiol i chi. 

A fydd angen pasys pedal arnom?

Bydd angen i unrhyw un sy'n marchogaeth yn y parc gael tocyn pedal er mwyn defnyddio'r gwasanaeth codiad PAYG. Gellir eu prynu ar y diwrnod yn y dderbynfa neu ymlaen llaw drwy 'pasiau pedal'

Mae tocynnau pedal yn costio £17 a bydd unrhyw feicwyr 10 oed ac iau yn derbyn a rhad ac am ddim tocyn pedal yng nghwmni oedolyn sy'n talu

Oes gennych chi isafswm oedran beiciwr?

Nid oes gennym isafswm oedran beiciwr gan mai cyfrifoldeb y gwarcheidwad yw penderfynu a yw plentyn yn gallu reidio ein llwybrau. 

Os nad ydych yn siŵr sut le yw ein llwybrau gallwch ddod o hyd i fideos a mwy o wybodaeth am bob un o'n llwybrau trwy ein 'tudalen llwybrau'.

A yw beiciau plant yn ffitio ar y codiad? 

Bydd, bydd beiciau ag olwynion 14” neu fwy yn ffitio ar ein trelars codi a bydd ein tîm yn hapus i helpu i'w llwytho i chi.

Beth yw'r llwybr gorau i reidio?

Yn union fel isafswm oedran beiciwr, y gwarcheidwad sydd i benderfynu pa lwybrau y gall plentyn eu reidio. Byddem bob amser yn awgrymu cychwyn ar un o'n llwybrau hawsaf fel Kermit a gweithio i fyny oddi yno. 

Mae rhagor o wybodaeth am ein graddau llwybrau a fideos ar gael ar ein 'tudalen llwybrau'.

Pa feic fydd ei angen ar fy mhlentyn? 

I reidio yn y parc bydd angen i unrhyw feic gael teiars oddi ar y ffordd a dau frêc gweithio o leiaf. 

Mae'n ddrwg gennym, ni chaniateir seddi plant a threlars ar ein llwybrau. Er ein bod ni wrth ein bodd yn gweld rhai bach allan mewn trelars a seddi plant, nid yw'n ddigon diogel i'w defnyddio ar ein llwybrau. 

Pryd ydych chi ar agor? 

Byddwn ar agor 7 diwrnod yr wythnos o Chwefror 13eg i'r 19eg, ac yna ar agor 5 diwrnod yr wythnos ganlynol, o'r 22ain i'r 26ain. 

Gobeithiwn eich gweld chi a'ch rhwygwyr bach ar y llwybrau yn fuan! 

Tîm BikePark Cymru.Derbyn newyddion, cynigion arbennig a gwahoddiadau digwyddiadau!

 

Llyfr cyflym  
   


Digwyddiadau i ddod
Beth Sydd Ymlaen