Llwybrau uwch, beth i'w ddisgwyl

Mae llwybrau Red BikePark yn addas ar gyfer y beiciwr mynydd mynydd datblygedig; mae angen lefel uchel o sgiliau trin beiciau datblygedig arnynt gan eu bod yn gyson yn golygu marchogaeth anodd ar bob math o arwynebau. Gall llwybrau uwch gynnwys adrannau llif cyflym a adeiladwyd gan beiriant neu gallant fod yn fwy naturiol dechnegol o ran arddull ac ymddangosiad. Mae llwybrau'n aml yn cynnwys cymysgedd o'r arddulliau hyn ac maent yn cynnwys cyfuniad o ddisgyniadau serth hir, arwynebau llwybr amrywiol rhydd, a nifer o rwystrau naturiol a artiffisial gan gynnwys strwythurau pren.