Llwybrau canolradd: Beth i'w ddisgwyl

Mae llwybrau Blue BikePark yn ddilyniant perffaith i feicwyr gyda lefel ganolradd o brofiad yn darparu digon o her a chyffro i unrhyw feiciwr.

Yn gyffredinol, mae llwybrau glas yn llifo ac yn donnog eu natur a byddant yn cynnwys marchogaeth fwy heriol gyda llethrau serth, darnau cyflym a nifer o nodweddion llwybr.