Ein Noddwyr

O ran agor Ebrill 26ain, cliciwch yma i gael mwy o wybodaeth

Llogi / Codi Beic / Offer

Llogi / Codi Beic / Offer


I'r rhai sy'n dymuno mwynhau marchogaeth ar eu cyflymder eu hunain; llogi beiciau ac offer gyda chodiad yw'r opsiwn gorau. Mae'r pecyn hwn yn cynnwys rhentu beic caled caled ac offer amddiffynnol (yn cynnwys helmed wyneb llawn, amddiffyniad pen-glin a shin, padiau penelin a menig).


Gweld dyddiadau a llyfr

Gwyliwch fideo

PRISIO A MWY O WYBODAETH

  • Llun-Iau =  £ 53 (beiciau plant £ 43)
  • Dydd Gwener = £ 56 (beiciau plant £ 46)
  • Penwythnosau a Gwyliau Banc = £ 60 (beiciau plant £ 50)

* Sylwch: Mae'r prisiau uchod wedi'u diwygio i adlewyrchu mwy o fesurau diogelwch a llai o gapasiti yn ystod pandemig COVID-19

Mae gorchuddion wyneb yn orfodol yn y cerbyd codi bob amser yn ystod y pandemig COVID-19. 

Mae'r pecyn hwn yn cynnwys

  • Pas codi hanner diwrnod (2 awr 45 munud) yn eich galluogi i reidio cymaint o weithiau ag y dymunwch.    
  • Mynediad i Kermit ein llwybr gwyrdd
  • Llogi beic, helmed ac offer amddiffynnol wedi'i gynnwys  
  • Diffinnir tocyn plentyn gan ddetholiad llogi beiciau 'ieuenctid' (o dan 150 cm o daldra / 4 troedfedd 9 ")

Amseriadau:

Canol wythnos
Mae sesiynau AC yn rhedeg 10AM -12: 45PM
Sesiynau PM yn rhedeg 1:30 PM - 4:15 PM

Penwythnosau O Ebrill 26ain hyd at Awst 29th 
Mae sesiynau AC yn rhedeg 10AM -12: 45PM
Sesiynau PM yn rhedeg 3:00 PM - 5:45 PM

Pob sesis ar ôl Awst 29th
Mae sesiynau AC yn rhedeg 10AM -12: 45PM
Sesiynau PM yn rhedeg 1:30 PM - 4:15 PM

Rydym yn argymell yr opsiwn hwn ar gyfer beicwyr dechreuwyr sydd â rhywfaint o brofiad cyfyngedig o feicio oddi ar y ffordd


Derbyn newyddion, cynigion arbennig a gwahoddiadau digwyddiadau!

 

Llyfr cyflym