Mae gan Llwybrau Tech BPW arwynebau llwybr mwy garw a mwy naturiol sy'n cynnwys canran uchel o nodweddion naturiol neu organig: creigiau, gwreiddiau, diferion a graddiannau mwy serth. Mae cyflymder yn is na'r rhai ar Lwybrau Llif BPW yn gyffredinol.