Ein Noddwyr

Llogi / Codi Beic / Offer

Llogi / Codi Beic / Offer


I'r rhai sy'n dymuno mwynhau marchogaeth ar eu cyflymder eu hunain; llogi beiciau ac offer gyda chodiad yw'r opsiwn gorau. Mae'r pecyn hwn yn cynnwys rhentu beic caled caled ac offer amddiffynnol (yn cynnwys helmed wyneb llawn, amddiffyniad pen-glin a shin, padiau penelin a menig).


Gweld dyddiadau a llyfr

Gwyliwch fideo

PRISIO A MWY O WYBODAETH

  • Llun-Gwener =  £61 (beiciau plant £51)
  • Penwythnosau a Gwyliau Banc = £65 (beiciau plant £55)

Mae'r pecyn hwn yn cynnwys

  • Pas codi hanner diwrnod (2 awr 45 munud) yn eich galluogi i reidio cymaint o weithiau ag y dymunwch.    
  • Mynediad i Kermit ein llwybr gwyrdd
  • Llogi beic, helmed ac offer amddiffynnol wedi'i gynnwys  
  • Diffinnir tocyn plentyn gan ddetholiad llogi beiciau 'ieuenctid' (o dan 150 cm o daldra / 4 troedfedd 9 ")

Amseriadau:

Mae sesiynau AC yn rhedeg 10AM -12: 45PM
Sesiynau PM yn rhedeg 1:30 PM - 4:15 PM

Dan 18 oed

Mae beicwyr sydd o dan 18 oed yn gofyn i riant neu warcheidwad gwblhau'r cofrestru a derbyn risg. Dylai rhieni neu warcheidwaid fod yn ymwybodol o'r risgiau hyn a'u derbyn, a bod yn gyfrifol am weithredoedd a chyfranogiad y Plant Bach. Rhaid i blant 15 oed ac iau fod yng nghwmni gwarcheidwad bob amser yn y maes beiciau ac rydym yn awgrymu eich bod yn gwirio ein Rhestr wirio MTB i sicrhau bod eu beic yn addas (ni chaniateir dyfeisiau cario plant).

Rydym yn argymell yr opsiwn hwn i ddechreuwyr sydd â rhywfaint o brofiad o feicio oddi ar y ffordd ac yn argymell yn gryf eich bod yn reidio ein llwybrau gwyrdd yn unig.


Derbyn newyddion, cynigion arbennig a gwahoddiadau digwyddiadau!

 

Llyfr cyflym  
   


Rydyn ni'n llogi
Cliciwch am wybodaeth