Ein Noddwyr

Codi Dechreuwyr yn Unig

Codi Dechreuwyr yn Unig


Reidio ein gwasanaeth codi gan ddefnyddio'ch offer eich hun i fwynhau Kermit, llwybr beicio mynydd i lawr allt dechreuwyr hiraf y DU. Sawl disgyniad allwch chi ei reoli mewn diwrnod llawn, allwch chi guro ein record gyfredol o 10 lap o Kermit?!


Gweld dyddiadau a llyfr

PRISIO A MWY O WYBODAETH

  • Codi Dydd Llun-Iau = £ 40
  • Dydd Gwener Codi Dydd Gwener = £ 42
  • Penwythnosau Codi a Gwyliau Banc 6 awr = £ 45
  • Tocyn Codi Penwythnos = £ 88 (dim ond ar gael cyn 24 Ebrill ac ar ôl 29 Awst)

Mae gorchuddion wyneb yn orfodol yn y cerbyd codi bob amser yn ystod y pandemig COVID-19. 

  • Mae'r prisiau uchod yn cynnwys eich ffi mynediad llwybr o £ 13

Oriau gweithredu

Yn ystod cyfnodau gwyliau ysgol bydd BikePark Wales ar agor 7 diwrnod yr wythnos, fel arall mae'r oriau gweithredu codiad fel a ganlyn:

Dydd Llun: 10: 00-16: 00
Dydd Mawrth: Ar gau
Dydd Mercher: Ar gau
Dydd Iau: 10: 00-16: 00
Dydd Gwener: 10: 00-16: 00
Sad a Sul cyn Ebrill 26ain: 10: 00-16: 00
Sad a Sul Ebrill 26ain i Awst 29ain: Sesiwn gynnar: 09: 00-13: 30 | Sesiwn hwyr: 14: 30-19: 00

Dan 18 oed

Mae beicwyr sydd o dan 18 oed yn gofyn i riant neu warcheidwad gwblhau'r cofrestru a derbyn risg. Dylai rhieni neu warcheidwaid fod yn ymwybodol o'r risgiau hyn ac yn eu derbyn a bod yn gyfrifol am weithredoedd a chyfranogiad plant dan oed. Rhaid i blant 15 oed ac iau fod â gwarcheidwad bob amser yn y parc beiciau.

Tocyn Codi Dan 10 oed

Yn absenoldeb ein gwasanaeth codiad PAYG rydym yn ymwybodol ei bod yn anodd i deuluoedd â phlant ifanc ddefnyddio ein gwasanaeth codi. Hyd nes y gallwn ailgyflwyno ein gwasanaeth codiad PAYG byddwn yn cynnig tocyn codi dan 10 oed. Bydd y tocyn hwn yn ddilys ar gyfer 3 rhediad codi a bydd ar gael i'w brynu ar y diwrnod am £ 10.50.

* Rhaid i blant dan 10 oed fod gydag oedolyn sy'n talu'n llawn
* Dim ond yn ddilys ar gyfer plant dan 10 oed
* Ni ellir gwarantu na rhag-archebu.

Rydym yn argymell yr opsiwn hwn ar gyfer beicwyr dechreuwyr sydd â rhywfaint o brofiad cyfyngedig o feicio oddi ar y ffordd


Derbyn newyddion, cynigion arbennig a gwahoddiadau digwyddiadau!

 

Llyfr cyflym