Ein Noddwyr

Llogi Beic / Offer / Mynediad Pedal

Llogi Beic / Offer / Mynediad Pedal


Os ydych chi'n chwilio am her ac yn gorfforol heini a chryf yna beth am fynd â her dringo'r "Bwystfil Baich" i'r copa er mwyn ennill eich tro cyn disgyn i lawr y llwybr dechreuwyr eithaf!


Gweld dyddiadau a llyfr

Gwyliwch fideo

PRISIO A MWY O WYBODAETH

  • Oedolyn = £42 
  • Plentyn = £32

Mae'r pecyn hwn yn cynnwys

  • Rhentu beic caled ac offer amddiffynnol premiwm (yn cynnwys helmed wyneb llawn, amddiffyniad pen-glin a shin, padiau penelin a menig)
  • Mynediad i Kermit ein llwybr gwyrdd    
  • Diffinnir tocyn plentyn gan ddetholiad llogi beiciau 'ieuenctid' (o dan 150 cm o daldra / 4 troedfedd 9 ")

Amseriadau

Mae sesiynau AC yn rhedeg 10AM -12: 45PM
Sesiynau PM yn rhedeg 1:30 PM - 4:15 PM

Dan 18 oed

Mae beicwyr sydd o dan 18 oed yn gofyn i riant neu warcheidwad gwblhau'r cofrestru a derbyn risg. Dylai rhieni neu warcheidwaid fod yn ymwybodol o'r risgiau hyn ac yn eu derbyn a bod yn gyfrifol am weithredoedd a chyfranogiad plant dan oed. Rhaid i blant 15 oed ac iau fod â gwarcheidwad bob amser yn y parc beiciau.

Mae Beast of Burden yn ddringfa galed 4.6KM gyda lleiniau serth a mathau amrywiol o arwynebau felly dim ond i feicwyr mwy profiadol y byddwn yn argymell yr opsiwn pedal i fyny. ac yn argymell yn gryf eich bod yn reidio ein llwybrau disgynnol gradd gwyrdd yn unig     


Derbyn newyddion, cynigion arbennig a gwahoddiadau digwyddiadau!

 

Llyfr cyflym  
   


Rydyn ni'n llogi
Cliciwch am wybodaeth