Ein Noddwyr

Popeth y mae angen i chi ei wybod cyn i'r parc ailagor ar Dachwedd 13eg


<Yn ôl at bob erthygl newyddion

 

Popeth y mae angen i chi ei wybod cyn i'r parc ailagor ar Dachwedd 13eg

Postiwyd ar 03 Tachwedd

Rydym yn falch iawn o gyhoeddi y bydd BikePark Wales yn agor i feicwyr ddydd Gwener 13th Tachwedd 2020 (ie, dywedasom ddydd Gwener 13th!!)

Bydd y parc ar agor bob wythnos o ddydd Gwener i ddydd Sul a bydd ein holl wasanaethau ar agor ac ar gael bob dydd. Mae ein tîm wedi bod yn brysur yn ystod y cyfnod cau diweddaraf felly mae gennym ddigon o ddatblygiadau cyffrous y byddwn yn eu rhannu ar gyfryngau cymdeithasol yn y dyddiau nesaf. 

Gyda chymaint o reolau a rheoliadau a thirwedd sy'n newid yn gyson, roeddem o'r farn y byddai'n ddefnyddiol llunio rhai Cwestiynau Cyffredin i'ch helpu chi i lywio'ch ffordd trwy'r wythnosau nesaf a threfnu eich archeb. Yr hyn sy'n bwysig iawn i'w nodi yw hynny rhaid archebu pob tocyn codi a phedal (ac eithrio deiliaid tocyn tymor) ymlaen llaw trwy ein gwefan fel y gallwn reoli niferoedd yn y parc bob dydd er mwyn cynnal diogelwch.

Bydd cwsmeriaid sydd ag archeb ataliedig yn cael ffenestr unigryw hyd at 6PM ddydd Sadwrn 7th Tachwedd lle gallant gael mynediad cyntaf at y dyddiadau archebu sydd ar gael. Am 6PM ddydd Sadwrn 7th Tachwedd bydd pob cwsmer arall yn gallu archebu codiad trwy ein gwefan yn ôl yr arfer. Mae tocynnau pedal ar gael i'w harchebu ar ein gwefan nawr.

Byddwn yn gweithredu ar niferoedd llai gyda mesurau diogelwch ar waith ar draws y busnes fel y gwnaethom ym mis Gorffennaf ac Awst, bydd masgiau yn orfodol ar y codiad ac yn y ganolfan, i gael mwy o wybodaeth cliciwch yma.

Cwestiynau Cyffredin

Rwyf wedi derbyn e-bost yn nodi bod fy archeb wedi'i atal, beth ddylwn i ei wneud?

Mae'n braf ac yn syml. Mewngofnodi i'ch cyfrif ar wefan BPW a byddwch yn gweld eich archeb yn “ataliedig”. Cliciwch ar yr archeb honno a byddwch yn gallu ei symud i ddyddiad o'ch dewis. Sylwch, dim ond i ddyddiau penwythnos a dyddiau wythnos i ddyddiau wythnos y gellir symud archebion penwythnos.

Cefais archeb am ddyddiad rhwng nawr a 2nd Rhagfyr ond dwi'n byw yn Lloegr, beth ddylwn i ei wneud?

Rydym wrthi'n didoli'r holl archebion a byddwn yn atal pob archeb gyda chodau post Saesneg cyn 2il Rhagfyr, unwaith y bydd hyn wedi'i wneud byddwch yn derbyn e-bost yn cadarnhau bod eich archeb wedi'i atal. Yna byddwch yn gallu symud eich archeb yn ôl eich hwylustod i unrhyw ddyddiad ar ôl i'r broses gloi yn Lloegr ddod i ben, gallwch wneud hyn trwy fewngofnodi i'ch cyfrif ar wefan BPW. 

Cefais archeb ar ddydd Llun neu ddydd Iau ond nid yw'r parc ar agor y dyddiau hynny?

Rydym wedi newid y rhesymeg ar y wefan felly bydd nawr yn caniatáu uwchraddiad am ddim i chi symud eich archeb i ddydd Gwener o'ch dewis.

Beth ddylwn i ei wneud gyda fy nghwrs hyfforddi wedi'i atal?

Gellir symud ein holl wasanaethau trwy'r “ardal aelodau” ar ein gwefan fel y disgrifir uchod. Unrhyw faterion, cysylltwch â ni ar training@bikeparkwales.com

A fydd y caffi a'r siop feiciau ar agor?

Bydd, bydd ein holl wasanaethau gan gynnwys Caffi (tecawê yn unig), siop feiciau, rhentu, codi a hyfforddi ar agor

A fydd codiad talu wrth fynd yn rhedeg?

Yn anffodus ni allwn agor PAYG eto. Gyda rheoliadau pellhau cymdeithasol mae angen i ni allu rheoli nifer y bobl sy'n defnyddio'r codiad yn union ac nid yw PAYG yn caniatáu inni wneud hyn yn anffodus. Cyn gynted ag y bydd yn ddiogel gwneud hynny byddwn yn dod â PAYG yn ôl.

Beth am docynnau tymor?

Bydd pob tocyn tymor blwyddyn lawn yn cael estyniad o 4 mis eleni, bydd tocynnau hanner tymor yn cael 6 wythnos ychwanegol. Nid oes angen i chi archebu eich tocyn pedal ymlaen llaw os oes gennych docyn tymor, ewch i'r dderbynfa i gasglu'ch band wrth gyrraedd.

Ni allwn aros i'ch croesawu chi i gyd yn ôl i'r parc!  

Tîm BPW.Derbyn newyddion, cynigion arbennig a gwahoddiadau digwyddiadau!

 

Llyfr cyflym  
   


Cyn Rhent
Arwerthiant Beiciau
Cliciwch am wybodaeth