Bwystfil Baich

Anhawster - Dolen        Pellter - 4.6km

Crynodeb

Beast of Burden yw ein Dringfa Singletrack XC i gopa Myndd Gethin ar 491m. Mae'r ddringfa 4.6Km hon yn cynnwys rhai nodweddion gwych wrth iddo droelli a throi ei ffordd i'r copa, mae yna ddigon o nodweddion i'ch cadw ar flaenau eich traed. Gall y beicwyr cyflymaf gyrraedd y brig mewn llai nag 20 munud ond ar gyfer meidrolion yn unig mae'n debycach i 40!