Ein Noddwyr

BikePark Cymru - Gwneud y gorau ohono


<Yn ôl at bob erthygl newyddion

 

BikePark Cymru - Gwneud y gorau ohono

Postiwyd ar 05 Mai 2021

Heb os, mae'r 13 mis diwethaf wedi bod yn anodd i bawb mewn cymaint o ffyrdd na allai unrhyw un ohonom fod wedi'u rhagweld erioed. Yma yn y parc nid ydym wedi bod yn imiwn ac yn ddi-os mae'r pandemig wedi gadael ei greithiau. Wedi dweud hynny, wnaethon ni ddim sefyll yn ôl a gwylio'r dyddiau'n mynd heibio, yn lle hynny gwnaethon ni i bob dydd gyfrif a chanolbwyntio ar wneud y gorau ohono!

Mae cymaint o agweddau ar y parc wedi'u gwella fel mai prin y byddwch chi'n ei adnabod pan ymwelwch nesaf. Mae popeth o'n hadeilad croeso a llogi ymwelwyr newydd sbon i barcio ceir ychwanegol ac yn anad dim datblygiadau llwybr newydd a chyffrous.

Rydyn ni mor gyffrous i fod yn ôl ar agor a gwylio beicwyr yn mwynhau'r parc unwaith eto. Mae sŵn chwerthin a beiciau yn suo heibio yn rhywbeth rydyn ni wir wedi'i golli.

O'r holl dîm yma yn y parc hoffem ddweud diolch enfawr. Ni fyddai dim o hyn yn bosibl heb ein cwsmeriaid anhygoel ac yn syml ni allwn aros i'ch gweld ar y llwybrau eto yn fuan!

Tîm BikePark CymruDerbyn newyddion, cynigion arbennig a gwahoddiadau digwyddiadau!

 

Llyfr cyflym