Ein Noddwyr

Parc beic ar gau oherwydd cloi lleol Covid-19


<Yn ôl at bob erthygl newyddion

 

Parc beic ar gau oherwydd cloi lleol Covid-19

Postiwyd ar 15 2020 Medi

Mae'n ddrwg gennym gyhoeddi, oherwydd y cloi lleol a gyhoeddwyd ym Merthyr Tudful heddiw, nad oes gennym unrhyw ddewis ond cau'r parc eto nes bod cyfyngiadau'n cael eu lleddfu. Merthyr yw'r fwrdeistref leiaf yng Nghymru ac mae dros 99% o'n beicwyr sy'n ymweld yn dod o'r tu allan i'r fwrdeistref, gan na allant ymweld â ni'n gyfreithiol mwyach, nid oes gennym unrhyw ddewis.

Bydd y cyfyngiadau yn cael eu hadolygu gan Lywodraeth Cymru bob pythefnos felly byddwn yn atal archebion mewn blociau 2 wythnos bob dydd Llun. Os oes gennych archeb gyda ni yr effeithir arno (hy mae yn ystod y pythefnos nesaf) byddwch yn derbyn e-bost yn cadarnhau bod eich archeb wedi'i atal gyda chyfarwyddiadau ar sut y gallwch symud i ddyddiad arall o'ch dewis. Yn yr un modd â'r cyfnod cloi diwethaf, gwerthfawrogir eich cefnogaeth i ddal eich archeb gyda ni yn fawr.

Bydd ein tîm croeso i ymwelwyr yn gwneud eu gorau i ymateb i ymholiadau ond symudwch eich archeb gan ddilyn y cyfarwyddiadau yn eich cadarnhad archebu wedi'i atal os gallwch chi gan ein bod yn derbyn miloedd o ymholiadau.

Bydd y parc beiciau ar gau i BOB beiciwr o 6PM heno (21.09.20), parchwch y cau, peidiwch â cheisio marchogaeth ar y safle a rhoi eich hun a'r parc mewn perygl trwy anwybyddu'r rheolau gan ei fod ond yn rhoi mwy o bwysau ar ein tîm ar adeg heriol iawn. 

Arhoswch yn ddiogel pawb, byddwn yn ôl cyn gynted â phosibl, rydym wedi cael 2 fis anhygoel ers i ni ailagor ac wedi mwynhau gweld cymaint o bobl yn cael rhyddhad mawr ei angen ar ein llwybrau. 

Tîm BPWDerbyn newyddion, cynigion arbennig a gwahoddiadau digwyddiadau!

 

Llyfr cyflym  
   


Cyn Rhent
Arwerthiant Beiciau
Cliciwch am wybodaeth