Zut Alors

Anhawster - Arbenigol        Pellter - 0.3km

Crynodeb

Zut Alors yw un o hoff lwybrau tîm BPW. Mae gardd graig gnarly enfawr yn eich arwain i mewn i set o neidiau wedi'u crefftio'n berffaith sy'n gorffen mewn cam i fyny i ddau beryn anferth. Nid yw'n gwella o lawer na hyn. O la la!