Wibbly Wobbly

Anhawster - Uwch        Pellter - 1.5km

Crynodeb

Mae Wibbly Wobbly, yn greigiog ac yn rhydd ar y brig, yn rhyfeddol o gyflym ac yn cynnwys naid bwlch creigiau naturiol gwych. Cyn gynted ag y byddwch chi'n taro'r coed, bydd y cymeriad yn newid ac mae'r llwybr yn culhau cyn agor eto ar gyfer set gyflym o wrthdroi gradd i'r ffordd ganol.