Watts yn Digwydd

Anhawster - Uwch        Pellter - 1.25km

Crynodeb

Possiby y llwybr mwyaf amrywiol yn y parc, mae gan Watts Occuring y cyfan mewn gwirionedd. Mae'r llwybr hwn yn dechrau gyda chyfuniad gwirioneddol o dechnoleg a llif cyn mynd i mewn i adran naid wedi'i hadeiladu â pheiriant sy'n cynnwys berlau, esgyll siarcod, cam i lawr a rholeri. Mae'r llwybr yn newid cymeriad yn llwyr yn gyflym wrth iddo fynd i mewn i ddarn cyflym o ficro-berlau ac yna gannoedd o fetrau o lawn ar ardd graig. Mae'r llwybr yn gorffen gydag un o'r neidiau brafiaf yn y parc ac ychydig o berlau anferth i'ch cludo yn ôl yn y man codi codiad. Peidiwch â cholli'r un hon !!