Llwybr X.

Anhawster - Proffesiynol        Pellter - 0.1km

Crynodeb

Mawr. Gnarly. Neidiau. Dim ond ar gyfer beicwyr lefel arbenigol o ddifrif, mae llwybr X yn set o dri neidiad clun enfawr i ochr Enter the Dragon.