Mae'r blaned

Anhawster - Proffesiynol        Pellter - 0.4km

Crynodeb

Adeiladwyd y Martian gan ein Ricky 'The Martian' Martin ein hunain sydd wedi bod yn perffeithio ei sgiliau adeiladu llwybr ers blynyddoedd bellach. Mae'n cynnwys rhai caeau cryfach naturiol enfawr, naid fanwl i lawr cam i lawr a chymorth bar yn llusgo berms! Yn sicr nid un ar gyfer y gwangalon ond un gornest o frwyn!