Bol Terry

Anhawster - Canolradd        Pellter - 4.6km

Crynodeb

Bol Terry yw'r llwybr hiraf yn BikePark Cymru ac mewn gwirionedd dyma'r disgyniad glas parhaus hiraf yn y DU! Mae'r llwybr yn cychwyn o'r un pwynt รข 50 Shades of Black ond yn mynd i'r de ar hyd cyfres o droadau agored yn hytrach nag i'r dwyrain i lawr llethrau mwy serth 50 Cysgod. Mae Bol Terry nesaf yn mynd trwy diriogaeth nas defnyddiwyd hyd yma yn y parc beiciau, gan gynnwys ardal o goed pinwydd aeddfed yr Alban gyda llwybr llifo rhagorol a slabiau creigiau enfawr cyn cyrraedd darn o goedwig dderw hynafol hardd. Yma mae'r llwybr yn agor ac yn ysgubo'i ffordd trwy rholeri a bermau enfawr rhwng y coed hynafol mawreddog. Yna bydd rhuthro cyflym trwy borfa agored glasurol Gymraeg yn eich gollwng reit ar waelod y bryn yn suo o un o'r disgyniadau gorau yng Nghymru.