Rôl Roc 'n'

Anhawster - Arbenigol        Pellter - 0.2km

Crynodeb

Mae Rock and Roll yn gwneud yn union yr hyn y mae'n ei ddweud ar y tun. Mae'n cynnwys rholiau serth iawn a llawer o graig! Mae hwn yn ddarn du, wedi'i dorri â llaw o lwybr sydd hefyd â gwreiddiau difrifol a rhai corneli anodd, nid ar gyfer y feint sydd â chalon yr un hon!