Symud Gwreiddiau

Anhawster - Uwch        Pellter - 2.5km

Crynodeb

Root Maneuvers yw ein llwybr coch hiraf a mwyaf technegol. Mae'n cyfuno adrannau creigiau gnarly, llinellau hollt du, gwreiddio oddi ar adrannau cambr i gyd gyda chymorth berlau llusgo bar. Gan mai llwybr heb arwyneb ydyw yn bennaf, dewch â'ch dillad gwrth-ddŵr oherwydd eich bod yn mynd i fynd yn fwdlyd!