Bol porc

Anhawster - Arbenigol        Pellter - 0.3km

Crynodeb

Bol porc, bol y bwystfil. Mae cymysgedd braf o lif, craig, neidiau a chyflymder yn eich anfon yn frwd tuag at y tanffordd.