Norkle

Anhawster - Canolradd        Pellter - 1.1km

Crynodeb

Mae Norkle yn llwybr y byddwch chi'n ei adnabod yn dda yn fuan gan ei fod yn cysylltu'r ganolfan ymwelwyr a'r man codi codiad. Rhywsut mae'n ymddangos bod y llwybr hwn yn herio disgyrchiant, pan gyrhaeddwch y diwedd mae'n teimlo eich bod chi uwchben y ganolfan ymwelwyr ond rydych chi wedi bod yn hedfan i lawr yr allt yr holl ffordd? Rhyfedd ond gwir ..