Locomotion

Anhawster - Uwch        Pellter - 0.3km

Crynodeb

Mae locomotion yn adran braf i'r rhai sy'n edrych i brofi dŵr llwybr coch heb ymrwymo i redeg yn llawn. Piliwch y chwe chapod a chael eich blas cyntaf o'r stwff coch.