Cronfeydd Annigonol

Anhawster - Uwch        Pellter - 0.8km

Crynodeb

Bron na chodwyd Cronfeydd Annigonol ... dyna'r enw! Rydym yn falch ei fod wedi gwneud hynny, mae'r llwybr hwn yn cychwyn yn greigiog a garw ond yn fuan iawn mae'n troi i mewn i lwybr cyflym sy'n llifo'n neidio sy'n gollwng eich cefn yn ôl yn y man codi codiad. Rhai neidiau a llinellau trosglwyddo gwych ar y llwybr hwn.