HotStepper

Anhawster - Uwch        Pellter - 1.6km

Crynodeb

Mae Hot Stepper yn hyfrydwch technegol gyda rhai nodweddion creigiog gwych i'ch herio. Mae'r llwybr yn dechrau gyda cwymp slab creigiog ac yn mynd i mewn yn gyflym i ddarn cul o drac sengl. Nesaf byddwch chi'n taro gardd graig enfawr gyda thri dewis llinell gwahanol sy'n eich galluogi i ollwng, neidio a tharo'ch ffordd drwodd. Mae'r llwybr yn ymuno â Bol Terry dros dro cyn rhannu eto ar ŵyl wreiddiau wedi'i thorri â llaw ac yna cyfres o ddiferion slabiau, rhai coedwigoedd mwy tynn ac yn olaf, rhuthr trwy'r coetir hynafol ar y gwaelod.