Hanner Toriad

Anhawster - Arbenigol        Pellter - 0.3km

Crynodeb

Efallai y bydd Half Cut yn edrych fel darn byr o lwybr ar y map ond mae'n werth ymweld â beicwyr sy'n gefnogwyr marchogaeth serth, dechnegol. Mae'r llwybr naturiol hwn wedi'i dorri â llaw yn heriol iawn i reidio yn y sych, heb sôn am yn y gwlyb! Os ydych chi'n llwyddo trwyddo yma'n lân yna mae gennych chi sgiliau ninja.