Mawr

Anhawster - Uwch        Pellter - 0.7km

Crynodeb

Mae Groot yn llwybr arddull naturiol a mwy technegol. Wedi'i wneud yn gyfan gwbl â llaw gan dîm BikePark Wales yn ystod y pandemig. Mae ei natur heb wyneb yn golygu bod ganddo lawer o wreiddiau, darnau tynn a mwd yn ystod misoedd y gaeaf a fydd wir yn herio beicwyr i ddal eu cyflymder.

Mae Groot yn croesi'r bryn gyda graddiant graddol ac ni fydd yn rhoi unrhyw gyflymder am ddim i feicwyr, ei gysylltu gyda'i gilydd yn dda serch hynny a byddwch chi'n chwerthin yr holl ffordd i lawr!