hebrwng

Anhawster - Arbenigol        Pellter - 0.4km

Crynodeb

Mae un o'r llinellau mwy naturiol a thechnegol yn y parc, Escort (a enwir ar ôl yr hen gar MK3 wedi'i losgi ychydig oddi ar ochr y llwybr) yn cychwyn yn y golygfan syfrdanol gan edrych i mewn i galon Bannau Brycheiniog ac yn croesi'r llethr gan gymryd creigiau. slabiau a nodweddion naturiol cyn plymio i lawr y llethr serth gyda rhai switsys heriol. Tafell berffaith o drac sengl alpaidd technegol a ddygwyd i Merthyr Tudful.